Դպրոցականների եվ փոքրերի

Ընդհանուր Տեղեկություն

Այս դասընթացներում օգտագործվում է դպրոցական նյութը, վերջինիս կրկնողությունը և յուրացումը: Դասերը ներառում են լսողական վարժություններ, խաղեր, մանկական երգերի միջոցով բանավոր խոսքի զարգացում: Կարևոր փաստը, որը ապահովում է դասընթացի արդյունավետությունը, հանդիսանում է հետաքրքրությունը, որը առաջանում է երեխաների մոտ դասերի ժամանակ, որոնք նրանց համար լինում են ակտիվ և հետաքրքրաշարժ:

Երեխաների առաջընթացը կարելի է տեսնել

  • Նրանք ինքնուրույն կատարում են դպրոցական առաջադրանքները:
  • Կուրսի ավարտից հետո, երեխան ի վիճակի է լինում ինքնուրույն հանձնել դպրոցական բոլոր քննությունները:
  • Կուրսի ընթացքում մասնագետը կապի մեջ է լինում ծնողների հետ, որպեսզի հայտնի երեխայի հաջողությունների կամ թերացումների մասին և, հարկ եղած դեպքում, հանձնում է կուրսի ընթացքում գրված բոլոր թեստերի արդյունքները:
Կիսվել