ԲՈՒՀ ընդունվողների համար

ԲՈՒՀ ընդունվելու քննություններին պարապելու և հաջող հանձնելու համար առկա է ինչպես մեկամսյա, այնպես էլ երկամսյա կուրսեր:

Երկար տարիների ամենօրյա աշխատանքը մեր մասնագետներին թույլ է տվել կազմել այն առդյունավետ և ճշգրիտ համակարգը, որի օգնությամբ մեր դպրոցականները կկարողանան լավագույն արդյունքներով ընդունվել ցանկացած ԲՈՒՀ: Մեր համակարգի շնորհիվ, մեր ուսանողները չեն ունենա թեստ գրելու մեխանիկական կարողություն, որը այսօր ամենամեծ խնդիրը կարելի է համարել, այլ կտիրապետեն բարձր լեզվական գիտելիքների լեզվի ցանկացած բաժնում, ինչը նրանց հնարավորություն կտա առանց դժվարության հանձնել թե՛ գրավոր, թե´ բանավոր քննությունները և ապահովել բարձր գնահատական իրենց, իրենց ծնողների և մեր համար:

Բաբելոնը օգնել է շատերին ընդունվել բարձրագույն հաստատություններ, նրանցից շատերն արդեն ավարտել են և դարձել մեր լավ ընկերները:

Կիսվել