Փորձնական ամիս

Բաբելոն ուս. կենտրոնը, հաշվի առնելով հաճախորդների այն մտահոգությունը, թե շուկայում առկա կետրոնները արդյոք կապահովեն ցանկալի որակ, առաջարկում է փորձնական ամիս հասկացողությունը:

Որն է՝ վճարելով 5000 դրամ մասնակցել մեկամսյա կուրսին, որը հնարավորություն կտա ծանոթանալ դասավոնդվող կուրսին, մեթոդին, գրականությանը ավելի մանրամասնորեն, ճանաչել դասավանդող մասնագետին:

Կիսվել