• Home
 • Դասընթացի կազմակերպում

Դասընթացի կազմակերպում

 • Ուսանողի մակարդակը որոշվում է հարցազրույցի կամ քննական թեստի միջոցով:
 • Յուրաքանչուր մակարդակի անցում կատարվում է համապատասխան թեստերի միջոցով:
 • Կազմակերպվում են և´ անհատական, և´ խմբակային դասընթացներ:
 • Դասընթացները տեղի են ունենում շաբաթական 3 անգամ, 1,5-3 ժամ տևողությամբ:
 • Անհատական դասընթացների դեպքում բաց թողնված դասերը լրացվում են 1 ամսվա ընթացքում, իսկ խմբակային դասընթացների դեպքում չեն լրացվում:

Դասընթացի վերահսկողության սահմանում

 • Դասընթացի ընթացքում կատարվում է վերահսկողություն` դասավանդման գործընթացը ապահովելու համար:
 • Դասավանդողը ինքն է սահմանում վերահսկողություն ամբողջ կուրսի ընթացքում:
 • Ամսական թեստ. ամեն 11-րդ դասի ժամանակ, իսկ 12-րդ դասի ընթացքում կատարվում է թեստի քննարկում:
 • Բոլոր արդյունքների (Colours of English), հատուկ փաստաթղթերի կազմում և տրամադրում:

Դասընթացի առավելությունները

 • Մեկ փորձնական դաս:
 • Անհատական մոտեցում:
 • «Լեզվական ծանրաբեռնվածություն» (Speaking, Listening, Understanding, Discussion, Vocabulary, Reading, Writing, Press, Grammar, Phonetics):

Կիսվել